Algemene Voorwaarden

Laatste update: 18 augustus 2021

ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor alle mogelijke diensten van Nannegraph. Deze zijn inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze gelden ook na het beëindigen van een overeenkomst of afronden van een opdracht, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden te zijn afgeweken. 
 • Wanneer je besluit Nannegraph in te huren, ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden op deze pagina. Lees deze dus goed van tevoren door of neem contact op wanneer er onduidelijkheden zijn.
 • Nannegraph behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

BOEKEN FOTOSHOOT / OFFERTE AKKOORD

 • Het is te allen tijde mogelijk om een vrijblijvende offerte te ontvangen, tenzij nadrukkelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Een opdracht is pas officieel wanneer er schriftelijk akkoord voor de offerte is gegeven, en betaald indien afgesproken.
 • Na akkoord is er geen prijsverandering met betrekking tot de offerte meer mogelijk.
 • Reiskosten komen altijd bovenop de kosten voor de opdracht. Deze zijn altijd terug te vinden in de offerte, waardoor hierover geen verrassingen zullen ontstaan.

BETALINGEN OPDRACHT

 • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

LEVERING VAN DE FOTO’S

 • Het streven is om de foto’s binnen drie weken te selecteren en bewerken. Een vervroegde deadline is mogelijk, maar hier staan servicekosten tegenover.
 • De foto’s krijg je in hoge resolutie via WeTransfer aangeleverd. Dit is een tijdelijke link waarmee je de foto’s kunt downloaden. 
 • Wanneer je besluit Nannegraph in te huren als fotograaf, ga je akkoord met de bijbehorende fotografiestijl en nabewerking. Zie portfolio voor een juiste indruk. Het is niet mogelijk om foto’s na levering nogmaals in een andere nabewerking te ontvangen. 
 • Achteraf toch meer foto’s van de desbetreffende fotoshoot ontvangen? Dat is mogelijk. Hiervoor geldt een bedrag van 30 euro excl. BTW per foto. Je kan hiervoor een aparte prijsopgave vragen. 
 • Nannegraph levert géén onbewerkte of ongebruikte foto’s en RAW-bestanden aan. Dit om te voorkomen dat potentiële klanten een verkeerde indruk van mijn werk krijgen. 
 • Het is niet toegestaan om de aangeleverde foto’s extra na te bewerken. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan, ga je akkoord met mijn fotografiestijl en bijbehorende nabewerking. 

PUBLICATIE FOTO’S

 • Ik zou het hartstikke leuk vinden als ik het resultaat van de fotoshoot op mijn nannevanhout.nl en social media (Instagram en Facebook) mag delen. Daarom heeft Nannegraph in eerste instantie het recht om de foto’s te plaatsen op de zojuist genoemde kanalen. Uiteraard respect ik de keuze wanneer de foto’s liever privé worden gehouden. Geef dit daarom duidelijk aan wanneer je de offerte en dus algemene voorwaarden accepteert, zodat ik hiermee rekening kan houden.
 • Besluit je mijn foto’s online te delen? Dan zou ik het enorm waarderen als je mij (@Nannegraph) hierbij wilt vermelden. Het kan mij zomaar nieuwe klanten opleveren. 

ANNULERINGEN

 • Het kan altijd voorkomen dat een fotoshoot vanwege omstandigheden niet kan doorgaan. Een fotoshoot kan tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna ben ik genoodzaakt 50% van het totaal bedrag exclusief BTW in kosten te brengen vanwege onkostenvergoeding.
 • Wanneer de ingeplande fotoshoot buiten plaatsvindt en door slecht weer niet kan doorgaan, wordt deze kosteloos naar een andere dag verplaatst. Het is verstandig om een binnenlocatie als reserve achter de hand te houden, waardoor we de fotoshoot niet hoeven te verplaatsen. Als we ergens binnen fotograferen, gaat de opdracht uiteraard gewoon door.
 • In geval van annulering op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Nannegraph recht – indien van toepassing – op vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 • Indien Nannegraph door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren, is zij hiervoor niet aansprakelijk. In geval van ziekte of verhindering zal de fotoshoot kosteloos naar een andere dag verplaatst worden of het totaalbedrag teruggestort worden. 
 • De opdracht met geleverde foto’s zijn voor jou persoonlijk en/of jouw bedrijf gemaakt. Daarom is terug van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

SCHADE APPARATUUR

 • Nannegraph werkt met kwetsbare apparatuur, dus ga hier voorzichtig mee om. Wanneer er onvoorziene schade wordt aangericht door de klant of één of meerdere modellen, staat Nannegraph in haar recht de gemaakte schade in rekening te brengen. Het kan daarom nooit kwaad om jouw te checken of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 • De collectie posters en ansichtkaarten bekijk je op nannevanhout.nl. De bestelling, productie en verzending vinden plaatsen via een derde partij, namelijk PrintAPI. Dit betekent dat je naar een externe website wordt gestuurd om een bestelling te plaatsen. PrintAPI verzorgt iedere bestelling van A tot Z. Op professionele wijze zorgen zij ervoor dat jouw hoge kwaliteit printwerk naar het gewenste adres wordt verzonden.
 • Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord dat een derde partij, PrintAPI, de bestelling uitvoert en bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Zie https://www.printapi.nl/privacy voor meer informatie hierover.
 • Voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten omtrent je geplaatste bestelling kan je terecht bij Nannegraph/ Nanne van Hout via het contactformulier. Iedere mail probeer ik binnen 2 werkdagen te antwoorden.
 • De productietijd duurt maximaal 5 werkdagen en de verzending binnen Nederland normaliter 1 werkdag. Houd ook altijd rekening met eventuele feestdagen, waardoor de verzendtijd wat langer kan zijn. Een spoedbestelling (maximaal 1 werkdag productietijd) is ook mogelijk. Hiervoor geldt een toeslag van 7% over de productiekosten.
 • Het is om welke reden dan ook niet mogelijk om het aanbod van de webshop als download te ontvangen. Dit om te voorkomen dat mijn werk onrechtmatig en op illegale wijze met derden gedeeld wordt.
 • De aanvraag voor een specifieke opdracht tot een foto kan niet via de webshop, omdat dit buiten de mogelijkheden van de webshop valt. Mocht je in deze dienst geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via het contactformulier. Leg je toffe idee alvast uit, zodat we de mogelijkheden en prijzen kunnen bespreken.

DISCLAIMER & AUTEURSRECHT (!)

 • Het is om welke reden dan ook niet toegestaan om foto van deze website (of social media) zonder toestemming voor eigen gebruik in te zetten. Vraag altijd toestemming (per mail of social media) en link altijd terug naar Nannegraph. Indien het auteursrecht of portretrecht onrechtmatig wordt geschonden, sta ik in het recht om een schadevergoeding in rekening te brengen.