Privacyverklaring Nanne van Hout / Nannegraph

Laatste update: 8 mei 2020

Nannevanhout.nl, Nanne van Hout, respecteert te allen tijde jouw privacy en is hiermee verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker van deze website. Lees de verklaring gelieve zorgvuldig door. Indien je het niet met deze privacyverklaring eens bent, verlaat dan nu deze website.

De Verantwoordelijke (Nanne van Hout) behoudt zich het recht het privacybeleid te allen tijde aan te passen. 

GEGEVENS

Nannevanhout.nl staat ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder 68319053. De Verantwoordelijke is bereikbaar via info@nannevanhout.nl.

Nannevanhout.nl verwerkt automatisch persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van één of meerdere van de aanwezige diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Dit komt ter sprake wanneer een ingevuld formulier op de contactpagina wordt verstuurd. De gegevens die hierbij versterkt worden, zijn (voor- en achter)naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel). Het IP-adres van de persoon die het formulier invult en verstuurd, wordt hierbij ook opgeslagen. Deze gegevens (kunnen) gebruikt worden om bezoekers te identificeren. Dit is wenselijk wanneer er sprake is van een bezoeker die zich niet naar behoren gedraagt. Persoonsgegevens blijven beschikbaar voor de Verantwoordelijke zolang nodig voor benodigde contactmogelijkheden. 

Indien de bezoeker niet alle zojuist genoemde gegevens aan de Verantwoordelijke wil verstrekken, wordt aan deze persoon gevraagd niet het formulier via de website in te vullen, maar direct te mailen naar info@nannevanhout.nl.

WEBSITES VAN / 
NAAR ANDERE PARTIJEN

Op Nannevanhout.nl staan links naar andere websites, waaronder Fashiable.nl, ook in het beheer van de Verantwoordelijke. Op Fashiable.nl na is Verantwoordelijke niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze desbetreffende websites met persoonlijke gegevens omgaan. Lees zorgvuldig hun privacy statement door of neem contact met ze op om hierop antwoord te krijgen. Zie ook het volgende punt met betrekking tot de webshop van Nannevanhout.nl.

PRIVACY OMTRENT WEBSHOP

De collectie van de webshop bekijk je op Nannevanhout.nl, maar de bestelling vindt volledig plaats via PrintAPI. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel de bestelling, productie als verzending. Dit betekent dat de gevraagde gegevens om een bestelling af te ronden door PrintAPI worden opgeslagen en verwerkt. Neem daarom hun privacyvoorwaarden door, voordat je officieel een bestelling plaatst.

COOKIES VAN DERDEN

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Jouw webbrowser slaat deze cookies op wanneer je een website bezoekt. Er zijn cookies door derden geplaatst. Dit is de volgende partij:

Google Analytics
Functie: een analytische cookie die websitebezoek (o.a. demografische gegevens en zoekgedrag) meet.
Bewaartermijn: automatische verwijdering na 14 maanden (= kortste bewaartermijn)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
MET DERDEN

Nannevanhout.nl verstrekt uitsluitend en enkel persoonsgegevens aan derden wanneer indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als bezoekers of om aan een dergelijke wettelijke verplichting te voldoen. Om geen andere reden deelt Verantwoordelijke persoonsgegevens met derden.

JOUW RECHTEN

(Persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan de bovengenoemde bewaartermijnen automatisch verwijderd. Verder heb je zelf altijd recht op inzage, rectificatie, het recht op wissing of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om misbruik of fraude te allen tijde te voorkomen, is identificatie hierbij noodzakelijk. Nog vragen onbeantwoord na deze privacyverklaring? Schroom niet en neem contact op met Verantwoordelijke via info@nannevanhout.nl